Želite li lijep osmijeh? Zatražite ponudu

Šta je sa implantatima kada nedostaje kosti?

Današnja tehnologija omogućava nam da gubitak kosti, koji se javlja zbog parodontnog oboljenja, nakon vađenja zuba ili upalnog procesa, nadoknadimo.

Ukoliko kost nije dostatna za ugradnju implantata, neophodno je pristupiti augmentaciji kosti tj. nadograđivanju i kreiranju kosti presađivanjem vlastite ili korištenjem umjetne kosti. Taj se kirurški zahvat izvodi ukoliko ne postoji potrebna širina ili visina čeljusne kosti. Zahvat je moguće napraviti u obje čeljusti, ako za to postoje minimalne osnove pacijentove kosti. Ovisno o situaciji, ponekad se implantati ugrađuju istovremeno kad se vrši augmentacija, dok je kod težih slučajeva neophodno najprije izvesti augmentaciju kosti, a implantate ugraditi tek nakon neophodnog vremena zarastanja

Vođena regeneracija tkiva (GTR) i vođena regeneracija kosti (GBR) mogu uspješno korigirati estetske i funkcijske defekte stvaranjem dobrog ležišta za implantate ili poželjne situacije za optimalno protetsko riješenje.

GTR - guided tissue regeneration (vođena tkivna regeneracija) postupak je kojim se potporna struktura zuba, kost i zubno meso stimuliraju na rast, na način da se na mjesto propalih struktura stavlja membrana. Ona onemogućuje zubnom mesu da uraste u područje u kojem bi trebala biti kost, te tako omogućuje kosti i vezivnom tkivu da ponovno rastu i bolje podupiru zub

GBR - guided bone regeneration (vođena koštana regeneracija) postupak je kojim se nadomješta izgubljena kost prije postavljanja mostova ili implantata. Radi se na način da se na mjesto koštanog defekta postavlja autologna ili umjetna kost koja se zatim prekriva membranom. Time povećavamo visinu i širinu zubnog grebena, čime je omogućena bolja estetika za daljnja protetska riješenja.

 
 Šta je sa implantatima kada nedostaje kosti?
 Šta je sa implantatima kada nedostaje kosti?
 Šta je sa implantatima kada nedostaje kosti?
 
 

Naruči se

 
Stomatologija i estetika Galerija slika
 

Zašto odabrati nas?