Želite li lijep osmijeh? Zatražite ponudu

Resektivna kirurška terapija

Resektivna kirurška terapija

Resektivna kirurška terapija, osim odstranjenja dubokih, preostalih džepova koji predstavljaju rezervoar bakterija, ima zadaću korigirati izgled kosti i gingive (zubnog mesa) te također ima ulogu u terapiji zuba sa zahvaćenim račvištima korjenova. Uklanjanje bakterija i naslaga na korjenovima u ovoj se fazi terapije radi pod kontrolom oka, odmicanjem gingive.

 
 

Naruči se

 
Stomatologija i estetika Galerija slika
 

Zašto odabrati nas?