Želite li lijep osmijeh? Zatražite ponudu

Mostovi i krunice na implantatima na vijak

Mostovi i krunice na implantatima na vijak

Mostovi i krunice na implantatima na vijak se učvršćuju vijkom te ih je naknadno moguće skinuti i po potrebi reparirati, a na kontrolama skinuti i očistiti.

Protetske suprastrukture koje se učvršćuju vijcima zahtjevnije su za tehničku izradu a samim time i skuplje.

Kod krunice koja je pričvršćena vijkom, vijak se prekrije restorativnim materijalom u prirodnoj boji zuba (kompozit). 

 

Slučaj 1 - Krunice na implantatima na vijak

 

Slučaj 2 - Most na implantatima na vijak

 
 
 

Naruči se

 
Stomatologija i estetika Galerija slika
 

Zašto odabrati nas?