Želite li lijep osmijeh? Zatražite ponudu

Računalno vođena implantologija (NobelGuide)

Računalno vođena implantologija (NobelGuide)

Protetska računalno vođena dijagnostika, planiranje i ugradnja implantata

Na temelju 3D CT snimke virtualna ugradnja implantata uz pomoć NobelGuide softwera koji osigurava visoku preciznost te sigurnu i predvidljivu ugradnju implantata

Minimalna neugodnost za pacijenta

Sigurni rezultati

Provizorno imedijatno opterećenje, provizorni rad u istom posjetu kad i operacija

POSTUPAK

  1. U prvom posjetu izrađuje se šablona sa zubima ili se upotrebljavaju stare proteze za 3D CT snimanje.
  2. U drugoj fazi pomoću računalnog programa na 3D CT snimkama odabire se najbolji položaj za ugradnju implantata. Na taj način dobiveni podaci služe za izradu kirurške šablone za ugradnju implantata. Na temelju iste šablone laboratorij izrađuje privremeni rad s obzirom na definirani položaj implantata.
  3. U trećoj fazi slijedi ugradnja implantata i predaja gotovog provizornog rada u istom posjetu.
 
 Računalno vođena implantologija (NobelGuide)
 Računalno vođena implantologija (NobelGuide)
 Računalno vođena implantologija (NobelGuide)
 Računalno vođena implantologija (NobelGuide)
 Računalno vođena implantologija (NobelGuide)
 
 

Naruči se

 
Stomatologija i estetika Galerija slika
 

Zašto odabrati nas?