implant bridge

Ugradnja zubnih implantata

Ugradnja zubnih implantata Zubni implantati su nadomjesci od titana, biokompatibilnog materijala, koji se kirurški ugrađuju u čeljusnu kost da bi poslužili kao zamjena za prirodne korijene, odnosno kao nosači protetskog nadomjeska. Sastoji se od dijela unutar čeljusne kosti i dijela koji viri van iz nje na koji se nanosi kruna, most ili odvojiva protetska nadoknada omogućavajući tako sigurnu i dugovječnu fiksaciju. Gubitak zubi je česta pojava: 30% svjetske populacije pati od potpune bezubosti, a 80% populacije nedostaje barem jedan zub. Kako neki od tradicionalnih načina rekonstrukcije nedostajućih zuba...
 
Pročitajte više
 

Mostovi i krunice na implantatima na vijak

Mostovi i krunice na implantatima na vijak Mostovi i krunice na implantatima na vijak se učvršćuju vijkom te ih je naknadno moguće skinuti i po potrebi reparirati, a na kontrolama skinuti i očistiti. Protetske suprastrukture koje se učvršćuju vijcima zahtjevnije su za tehničku izradu a samim time i skuplje. Kod krunice koja je pričvršćena vijkom, vijak se prekrije restorativnim materijalom u prirodnoj boji zuba (kompozit). 
 
Pročitajte više
 

Naruči se

 
Stomatologija i estetika Galerija slika
 

Zašto odabrati nas?